Alfa-Bank “Loans with happy end”

Agency: J&I Advertising
Production: Evolution Film

Director: Jonathan Weyland
Idea: John Bayley, Irina Kuznetsova

Director of editing: Michael Hodak

Producer postproduction: Vladimir Piven

Supervising postproduction: Vladimir Kolesnik
Графика: Vladimir Kolesnik, Yuriy Meshalkin, Alexey Popov, Xenia Shinkaryuk, Pavel Struk , Tim Semenyuk, Yaroslav Dobryanskiy, Nikita Ratnikov, Michael Stolyarov

Music, sound-design: Anton Denisov, Viktor Alferov
Voice: Vladimir Chikish

 

Post-production

CG & editing: Alexey Popov
Sound-design: Viktor Alferov

 

Making of

 


Top