Super action from «Zhivchik»

Treasure island

 

Super action

 
Production: Adrenalin Brothers
Agency: DDB Ukraine
Account manager: Yuliya Kapustina

Animation: Sakhaltuev Production

Producer: Evgeniy Zakutin
CG: Vladimir Kolesnik, Yaroslav Dobryanskiy, Xenia Shinkaryuk, Ekaterina Lenskaya, Pavel Struk, Valeriy Krylusov
Color correction: Michael Hodak

 


Top