“Foxtrot” – more than technics

Air-conditioner “Delfa”

 

Refrigerator “Gorenje”

 

ТV set “Samsung”

Client: GC «Foxtrot»
Аgency: Adventa Lowe Ukraine

Producer: Alisa Epifanova
Графика: Michael Stolyarov, Valeriy Krylusov, Tim Semenyuk, Yaroslav Dobryanskiy

 


Top