My «Jacobs» invites for gifts!

 
Client: Kraft Foods Ukraine
Agency: JWT Ukraine
Production: Atom Film

Producer: Vladimir Piven, Timur Milyar

CG: Yuriy Meshalkin, Xenia Shinkaryuk, Yaroslav Dobryanskiy, Valeriy Krylusov, Pavel Struk, Vitaliy Bannikov
Cutting & color correction: Michael Hodak

 


Top