Rusks Grenki Flint “Herring”

 
Client: S.I.Group

Producer: Еvgeniy Zakutin
CG: Vladimir Kolesnik, Denis Nedosvitniy, Pavel Struk, Alexey Popov

Edit: Michael Khodak
Color grading: Vladimir Kolesnik

 


Top