Milka’s “Tender post”

 
Agency
Saatchi & Saatchi Ukraine

Producer
Alisa Epifanova
CG
Katya Lenskaya, Pavel Struk, Denis Nedosvitny

Edit
Michael Khodak

 


Top