Energodim

Client: Energodim
Production: Cashmerefilms Ukraine

VFX, Retouch, compose, tracking – Vladimir Kolesnik
Mastering – Sergey Kolesnik
3d modeling, animation – Valeriy Krylusov
2d animation, video cutting – Vishnyakov Vasiliy
Colour grading – Alina Borshova
Voice over – Andriy Sereda
Sound desing – Sergey Parygin
Producer postproduction – Vasiliy Vishnyakov

Top