Flint Academy

Client: Flint
Production: OMG Agency

VFX, Retouch, compose, tracking – Vladimir Kolesnik
Video cutting, mastering – Sergey Kolesnik
2d animation – Kseniya Shinkaruk
Producer postproduction – Vasiliy Vishnyakov


Top